Sokak Sütü Hakkında Bilim İnsanlarının Değerlendirmesi
 

Süt, doğanın insanlara verdiği en önemli gıdalardan biridir. Aynı zamanda çok önemli tehlikeleri de içerebilir. Bazı hastalık yapıcı bakterilerden 1 adedinin bile insan vücuduna girmesi halinde insanların ölebileceği ya da kalıcı böbrek kaybına neden olabileceği kanıtlanmıştır.

 

Kamuoyu bilmelidir ki;

 

-Sokak sütlerine bozulmayı önlemek/ geciktirmek için insan sağlığına zararlı kimyasal maddeler katılabilmektedir.

-Küflü yem tüketimine bağlı olarak aflatoksin adı verilen kanser yapıcı bileşikler, sütün kaynatılması ile yok olmaz. Düşük miktarlarda alınsa bile zamanla vücutta birikerek kansere yol açabilir.

-Sokak sütü, ölümcül patojenler içerebilir. Sütün kaynatılması, basit yaklaşımla çözüm olarak görülmesine rağmen mutfağa bulaşabilecek bu patojenler daha sonra diğer gıdalara da bulaşabilir. Ayrıca sütün kaynatılması kimyasalların insan sağlığına yaratacağı tehlikeleri yok edemez ve kaynatma besin değeri kaybına da sebep olur.

 

-Tüketici, aldığı sokak sütünün kaynağını bilse bile, sokak sütünün içerebileceği kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikeleri kontrol etme şansı yoktur. Kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikeler, sadece laboratuvarlara sahip işletmelerde belirlenebilir.

 

-Pastörize edilmemiş sütten yapılmış peynirler, Batı Avrupa ülkeleri dâhil pek çok gelişmiş ülkede veteriner hekim denetiminde ve gelişmiş laboratuvarlara sahip işletmelerde üretilmekte ve güvenle tüketilmektedir. Ancak açık semt pazarında ambalajsız olarak satın alınan pastörize edilmemiş sütten yapılan peynirlerde yukarıda bahsedilen tehlikelerin tümü vardır ve risk, açık sütte olduğu gibi yüksektir. Ülkemizde pastörize edilmemiş sütten yapılan peynir tüketimine bağlı olarak brusellozis hastalığı çok yaygındır.

 

Sadece süt ve süt ürünleri değil, açıkta ambalajsız ve denetimsiz olarak satılan pek çok gıdada da benzer tehlikeler vardır. Asıl tehlikeli olan, tüketicinin bunu fark etmemesi ve önemsememesidir.

 

Biz, aşağıda imzaları olan akademisyenler, sağlıklı bireylerin ve nesillerin yetişmesi için; sadece evrensel bilim doğruları ışığında, tüketicinin pastörize ya da UHT (uzun ömürlü) içme sütü ile pastörize sütten Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı işletmelerde üretilmiş süt ürünleri tüketmelerini öneriyoruz. Devamında, bu konuya sahip çıkacak tüm kurum, kuruluş ve kişileri www.gidadernegi.org web sayfamızda görülen bağlantı üzerinden bu bildirgeyi imzalayarak/ onaylayarak katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Bu bildirgeyi daha önce imzalamış olanların isimleri aşağıda görülmektedir.

 

Sevgi ve saygılarımızla,

 

Gıda Teknolojisi Derneği

Yönetim Kurulu